panelarrow

Inspektor BHP

Praca w BHP

BHP w produkcji słodyczy

Inspektor BHP w słodkim biznesie

| 0 comments

Inspektorzy BHP są potrzebni również w zakładach produkujących słodycze. To właśnie tam pracownicy w tym charakterze sprawują kontrolę nad stanem bezpieczeństwa, a także higieną pracy. Powinni oni każdego dnia sprawdzać kwestie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, a także używania odpowiedniej odzieży oraz obuwia roboczego.

Inspektor BHP sporządza odpowiednią dokumentację po wypadkach, a także prowadzi specjalne rejestry, które dotyczą ewentualnych zaistniałych wypadków. Na tym stanowisku należy także analizować przyczyny takich zdarzeń. Istotne jest też samo przeprowadzanie wstępnych szkoleń w ramach instruktaży ogólnych dla nowych pracowników. Ważne jest to, aby inspektor aktualizował wymogi dotyczące ewentualnych rodzajów szkodliwości dla przeróżnych rodzajów szkodliwości na konkretnych stanowiskach pracy.

Przedsiębiorstwa oczekują od kandydatów na takie stanowisko posiadania minimum średniego wykształcenia, a mile widziane jest także wyższe. Oczywiście najistotniejsza jest doskonała znajomość przepisów BHP i ppoż. Nie bez znaczenia jest także umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi oraz rzetelność i oczywiście odporność na stres. Wiele przedsiębiorstw oferuje inspektorom BHP zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Stabilność jest ważna dla wielu osób.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.