panelarrow

Inspektor BHP

Praca w BHP

kto może zostać inspektorem BHP

Kto może zostać inspektorem BHP? Sprawdzamy!

| 0 comments

Już na samym wstępie warto wspomnieć o tym, że pracownicy służby BHP są zatrudniani na takich stanowiskach jak inspektorzy, starsi inspektorzy, specjaliści, starsi specjaliści oraz główny specjaliści do spraw BHP. Z takimi właśnie stanowiskami można się spotkać w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Aby zostać inspektorem BHP należy posiadać dyplom, który zaświadczy o posiadaniu zawodu technika BHP. Istotny jest również trzyletni staż pracy w służbie BHP. Inspektorzy posiadają nierzadko wyższe wykształcenie o kierunku, czy też specjalności w zakresie BHP. Akceptowane są również studia podyplomowe w tym właśnie zakresie. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, każdy pracownik służby BHP musi mieć ukończone odpowiednie szkolenia w dziedzinie BHP. Są one uprzednio specjalnie przygotowywane właśnie dla takich pracowników.

Podczas szkoleń okresowych pracownicy muszą opanować odpowiednią wiedzę oraz umiejętności. W jakich zakresach? Z pewnością będą to metody eliminacji, czy też ograniczania oddziaływania na samych pracowników poszczególnych czynników, które mogą być szkodliwe, czy też niebezpieczne dla zdrowia. Podczas szkolenia pracownicy są uczeni prowadzenia poszczególnych kontroli, a także i oceny stanu BHP oraz samego przestrzegania konkretnych zasad i przepisów. Pracownicy na tym stanowisku mierzą się z bardzo odpowiedzialnymi zadaniami.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.