panelarrow

Inspektor BHP

Praca w BHP

czy zarobki są adekwatne do stopnia ponoszonej odpowiedzialności

Czy zarobki są adekwatne do stopnia ponoszonej odpowiedzialności?

| 0 comments

Są pewne profesje, w których praca obarczona jest olbrzymim stopniem odpowiedzialności. Dlaczego? Ponieważ podejmowane decyzje mają wpływ na cudze zdrowie, a nawet życie. Oczywiście w takiej sytuacji, jako pierwszy na myśl przychodzi lekarz. A jak jest w przypadku inspektora BHP? Jaki stopień odpowiedzialności ponosi? Wreszcie, czy ma to odzwierciedlenie w osiąganych dochodach? O tym poniżej.

Działania oparte na Kodeksie Pracy

Praca każdego inspektora BHP oparta jest w całości na Kodeksie Pracy. W artykule 237 znaleźć można zarówno uprawnienia, jak i zakres działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Z powyższych paragrafów jasno wynika, że każdy inspektor ma za zadanie dbać o zdrowie oraz życie osób, które są zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. W przypadku popełnienia jakichkolwiek uchybień przez zakład pracy, cała odpowiedzialność spada na osobę sprawującą tę właśnie funkcję. Czy słusznie?

Okazuje się, że tak. Otóż każdy inspektor BHP jest szkolony w taki sposób, aby móc zapobiegać wielu nieszczęśliwym sytuacjom, czy wypadkom. Niejednokrotnie osoba taka jest w stanie przewidzieć, do czego może doprowadzić dane zachowanie. Nieco inaczej jest w przypadku np. pracowników linii produkcyjnych. Ci, skoncentrowani i w pełni skupieni na wykonywanej pracy, nie zauważają czyhających zagrożeń.

Odpowiedzialność versus wynagrodzenie

Na koniec najważniejsza kwestia, czyli wysokość pensji pracowników BHP. Czy jest ona wprost proporcjonalna do ponoszonej odpowiedzialności? Kwestie te można porównać do pracy służby zdrowia. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Dlatego nie ma takich pieniędzy, które można przekazać osobom ratującym cudze życie.

Dla firmy pracownik linii produkcyjnej może być jedną z wielu zatrudnionych osób. Jednak w domu jest on często głową rodziny, jedynym żywicielem, ukochanym mężem, cudownym tatą, wspaniałym synem, czy wnukiem. Dlatego jego bezcenne zdrowie i życie spoczywa w rękach inspektora BHP.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.