panelarrow

Inspektor BHP

Praca w BHP

czy inspektor BHP może być bezrobotny

Czy inspektor bhp może być bezrobotny?

| 0 comments

Praca na stanowisku, którego głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy to zajęcie niezwykle ważne. Czy jednak w praktyce może się zdarzyć, że osoby, które posiadają takie kwalifikacje, pozostaję długotrwale bezrobotne?

Odpowiedź na potrzeby rynku

Rozwój gospodarki, zarówno tej europejskiej, jak i światowej sprawia, że niemalże nieustannie powstają nowe fabryki i olbrzymie koncerny. Istnieje także spory odsetek firm, które wciąż się rozrastają oraz inwestują kapitał w olbrzymie parki maszynowe. Wiąże się to z zatrudnianiem nowych pracowników. To z kolei przyczynia się do tego, iż pojawia się wakat dla inspektora bhp.

Obowiązek prawny, a bezpieczeństwo

Jak wiadomo, każdy przedsiębiorca, który zatrudnia do 600 pracowników, jest zobligowany przez prawo do stworzenia jedno lub wieloosobowego zespołu, którego zadaniem będzie czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Litera prawa nakazuje wzrost liczby inspektorów bhp proporcjonalnie do zwiększania liczby zatrudnionych.

Etatowiec, a outsourcing

Jak zatem widać, właściciele dużych przedsiębiorstw są niejako zmuszeni przez prawo do tworzenia miejsc pracy dla specjalistów z zakresu bhp. A co z mniejszymi firmami? One bardzo często korzystają z usług firm zewnętrznych, co wiąże się ze sporymi oszczędnościami.

Reasumując, inspektor bhp może być pracownikiem etatowym w dużej fabryce lub pracować na własny rachunek, czyli prowadząc działalność gospodarczą. Jedno jest jednak pewne, przedsiębiorcy będą stale korzystać z tego rodzaju usług. Co za tym idzie, osoby o tychże kwalifikacjach mogą liczyć na zatrudnienie.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.