panelarrow

Inspektor BHP

Praca w BHP

cele zawodowe

16 listopada 2018
by inspektor
0 comments

Stawianie sobie realnych celów zawodowych jest bardzo ważne w naszej karierze

Budowanie swojej kariery zawodowej wcale nie należy do najłatwiejszych czynności. Również inspektorzy BHP mierzą się z tym zadaniem. Nie tylko dobrze napisane CV, ale też doświadczenie jest bardzo ważne. Warto postawić sobie realne cele zawodowe, które umożliwią nam stawianie dalszych kroków w naszym zawodowym życiu.

Zastanów się nad tym, co chciałbyś osiągnąć. W końcu takie pytanie nierzadko pada podczas rozmów kwalifikacyjnych, zatem warto mieć już przygotowaną odpowiedź. Analizuj swoje sukcesy, ale też porażki. Stawiaj temu czoła, abyś mógł się nieustannie rozwijać i stawiać kolejne kroki na szczeblach kariery. Nie zapominaj jednak o tym, żeby w sposób uczciwy ocenić swoje możliwości, ale też umiejętności.

Oceń swoją wiedzę oraz doświadczenie. Przygotuj się na konieczność ukończenia dodatkowych szkoleń i kursów. Dzięki temu poszerzyć swoje horyzonty i pokażesz potencjalnemu pracodawcy swoją wszechstronność. Nie zapominaj także o tym, żeby przeanalizować panujące na rynku pracy warunki. Jeśli już jesteś zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, zorientuj się, czy istnieje w nim szansa na awans i podwyżkę. Dzięki temu będziesz wiedział jaką powinieneś obrać taktykę. Zmotywuje Cię do dalszej pracy, czy też dokonania niezbędnych zmian w Twoim życiu. Dla wielu osób zmiana pracy okazuje się być kluczowym elementem w ich życiu.

inspektor BHP w supermarkecie

23 października 2018
by inspektor
0 comments

Inspektor BHP w supermarkecie ma ręce pełne roboty

Wiele sieci supermarketów decyduje się na zatrudnienie swoich własnych inspektorów BHP, którzy są w stanie na bieżąco kontrolować podległe im placówki oraz sprawdzać, czy wszystko w nich przebiega zgodnie z planem i oczekiwaniami szefostwa.

Do osoby na takim stanowisku należy przeprowadzanie kontroli z zakresu nie tylko BHP, ale też PPOŻ. Często kontrole należy przeprowadzać w kilku placówkach w ciągu jednego dnia. W tej pracy istotne jest samo przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych. Inspektor musi również współpracować z poszczególnymi instytucjami kontroli zewnętrznych. Oprócz tego powinien on prowadzić i archiwizować dokumentację, która dotyczy konkretnych zagadnień z zakresu BHP.

Od kandydatów, którzy są zainteresowani tym stanowiskiem oczekuje się posiadania odpowiednich kwalifikacji do pełnienia określonych zadań. Ważne jest też to, aby pracownik miał minimum roczne doświadczenie na takim samym czy też podobnym stanowisku. Powinien on również mieć odpowiednie uprawnienia, w tym instruktora operatorów wózków samojezdnych. Musi on również być mobilny, zatem z pewnością przyda się prawo jazdy kategorii B. W takiej pracy bardzo ważna jest umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z innymi, ale też duża samodzielność w podejmowaniu konkretnych i szybkich działań.

firmy produkujace mrozonki potrzebuja specjalistow

18 października 2018
by inspektor
0 comments

Firmy produkujące mrożonki potrzebują wykwalifikowanych specjalistów

W Polsce znajdują się firmy produkujące różnorakie mrożonki. W związku z tym to właśnie te przedsiębiorstwa nierzadko poszukują wykwalifikowanych osób na stanowisku inspektora do spraw BHP.

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za organizację oraz prowadzenie odpowiednich szkoleń, Powinna ona również prowadzić kontrole stanu BHP. Do jej codziennych obowiązków należy również bieżące raportowanie o przeróżnych zagrożeniach, a także sporządzanie dokumentacji, która jest ściśle związana z bezpieczeństwem pracowników oraz samego zakładu.

Pracownik na tym stanowisku musi się liczyć także z koniecznością współpracy z instytucjami kontrolnymi właśnie z zakresu BHP. Ponadto inspektor powinien bez zarzutu doskonalić system zarządzania bezpieczeństwem w danym zakładzie.

Względem kandydatów na takie stanowisko oczekuje się posiadania wyższego wykształcenia z zakresu BHP. Ponadto istotne jest również posiadanie doświadczenia w pracy na takim samym, czy też podobnym stanowisku. Nie bez znaczenia jest również umiejętność prowadzenia szkoleń oraz wystąpień publicznych, ponieważ wiele z nich odbywa się wśród kilkudziesięciu pracowników w jednym czasie. Istotna jest sama umiejętność dostrzegania ryzyka, ale też ważne jest myślenie przyczynowo – skutkowe. Pracownik powinien posiadać prawo jazdy kategorii B oraz znać bez zarzutu programy z pakietu Microsoft Office.

BHP w produkcji słodyczy

11 września 2018
by inspektor
0 comments

Inspektor BHP w słodkim biznesie

Inspektorzy BHP są potrzebni również w zakładach produkujących słodycze. To właśnie tam pracownicy w tym charakterze sprawują kontrolę nad stanem bezpieczeństwa, a także higieną pracy. Powinni oni każdego dnia sprawdzać kwestie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, a także używania odpowiedniej odzieży oraz obuwia roboczego.

Inspektor BHP sporządza odpowiednią dokumentację po wypadkach, a także prowadzi specjalne rejestry, które dotyczą ewentualnych zaistniałych wypadków. Na tym stanowisku należy także analizować przyczyny takich zdarzeń. Istotne jest też samo przeprowadzanie wstępnych szkoleń w ramach instruktaży ogólnych dla nowych pracowników. Ważne jest to, aby inspektor aktualizował wymogi dotyczące ewentualnych rodzajów szkodliwości dla przeróżnych rodzajów szkodliwości na konkretnych stanowiskach pracy.

Przedsiębiorstwa oczekują od kandydatów na takie stanowisko posiadania minimum średniego wykształcenia, a mile widziane jest także wyższe. Oczywiście najistotniejsza jest doskonała znajomość przepisów BHP i ppoż. Nie bez znaczenia jest także umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi oraz rzetelność i oczywiście odporność na stres. Wiele przedsiębiorstw oferuje inspektorom BHP zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Stabilność jest ważna dla wielu osób.

inspektor BHP

28 sierpnia 2018
by inspektor
0 comments

Jak zostać starszym inspektorem BHP? Sprawdzamy

Firmy, które w szybki sposób się rozwijają i zyskują stabilność na polskim rynku – poszukują pracowników w roli starszego inspektora BHP. Osoba obejmującą to stanowisko jest zobowiązana do przestrzegania w zakładzie, w którym pracuje, przepisów prawa w zakresie BHP. Ponadto musi zapewnić merytoryczne wsparcie w zakresie BHP dla konkretnej organizacji. Powinna prowadzić szkolenia w odpowiednim zakresie, a także brać udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, a także instrukcji ogólnych, które w mniejszym lub większym stopniu będą dotyczyć zagadnień związanych z BHP.

Starszy inspektor BHP musi uczestniczyć w ustalaniu okoliczności, a także przyczyn wypadków przy pracy. Do jego obowiązków należy również udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Pracodawcy często pracownikom oferują stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace. Taka praca jest związana z ogromną odpowiedzialnością, wiąże się z wieloma wyzwaniami, a przy tym może dawać ogromną satysfakcję.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku inspektora BHP mogą liczyć na wiele szkoleń, a przede wszystkim na możliwość rozwoju zawodowego. Przedsiębiorstwa zachęcają kandydatów szerokimi pakietami świadczeń socjalnych, takich jak karta medyczna, zniżki do klubów fitness, a także do instytucji kultury. Aby podjąć się takiego zatrudnienia należy mieć minimum roczne doświadczenie w pracy w służbie BHP oraz wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ukończone studia podyplomowe.

inspektor BHP

20 sierpnia 2018
by inspektor
0 comments

Inspektor BHP jest potrzebny również przy montażu części elektrycznych

Okazuje się, że również firmy zajmujące się projektami związanymi z montażem części elektrycznych w elektrowniach szukają do swoich zespołów inspektorów BHP. Osoba zatrudniona na takim stanowisku jest odpowiedzialna za realizację zadań oraz procedur, które wynikają z przepisów BHP obowiązujących na budowie. Oprócz tego istotne jest przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP. Istotne jest także to, że inspektor jest zobowiązany do organizowania szkoleń dla pracowników oraz sporządzania ocen ryzyka zawodowego. Musi on również uczestniczyć w audytach wewnętrznych oraz realizować zadania, które wynikają z rozporządzeń w sprawie służby BHP.

Przedsiębiorstwa bardzo często oczekują minimum rocznego doświadczenia na takim samym, bądź podobnym stanowisku. Ważna jest też znajomość procedur administracyjnych, a także wymagań prawnych w zakresie BHP. Pracownik powinien wyróżniać się inicjatywą w działaniu, a także ogromnym zaangażowaniem. Musi on być dyspozycyjny i gotowy do częstych wyjazdów służbowych. Nierzadko mile widziana jest znajomość języka angielskiego, nie tylko w mowie, ale również w piśmie. Przedsiębiorstwa w zamian oferują zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a także możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy. Nierzadko pracodawcy kuszą też różnymi pakietami socjalnymi, takimi jak karta multisport, czy też dofinansowania do wypoczynku dla dzieci.

wymagania dla inspektora BHP

30 lipca 2018
by inspektor
0 comments

Odpowiednie wykształcenie i znajomość przepisów – to domena inspektora BHP

W całej Polsce wiele firm poszukuje doświadczonych, sumiennych i odpowiedzialnych pracowników na stanowisko inspektora BHP. Osoba na tym stanowisku nieustannie sprawuje kontrolę nad warunkami pracy, a także nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad BHP, a nawet i PPOŻ.

W jakich miejscach? Mogą to być na przykład wszelakie budowy. Do obowiązków inspektora BHP nierzadko należy również wdrażanie i kontrolowanie wymaganych procedur i instrukcji właśnie w zakresie BHP. Pracownik powinien także na bieżąco współpracować z kadrą zarządzającą, firmami zewnętrznymi, a także jednostkami kontroli nad warunkami pracy. Pracownik musi też doradzać w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony przeciwpożarowej, ponadto bierze on również udział w audytach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Te obowiązki oczywiście nie należą do najłatwiejszych, właśnie dlatego względem kandydatów na to stanowisko są stawiane dość wysokie wymagania. Jakie? Jest to z pewnością posiadanie wykształcenia wyższego, a także kwalifikacji, które są zgodne z wymaganiami przepisów w tym zakresie. Od kandydatów oczekuje się też doskonałej znajomości przepisów w zakresie BHP. Nierzadko wymaga się także komunikatywnej i praktycznej znajomości języka angielskiego. Konieczna jest również sumienność i skrupulatność przy wykonywaniu powierzonych zadań.

stres

18 czerwca 2018
by inspektor
0 comments

Zabójczy stres w pracy, czyli o tym, co nas zabija

Kwestie bezpiecznej i higienicznej pracy są doskonale znane każdemu inspektorowi. Mało jednak z nich bierze pod uwagę negatywny wpływ stresu na ich zdrowie, a nawet życie. Jak można mu przeciwdziałać?

Jesteś tym, co jesz

Wielu inspektorów bhp (zresztą nie tylko oni) zapomina, że jednym z podstawowych narzędzi w walce ze stresem jest zdrowa i odpowiednio zbilansowana dieta. Pozwala ona zadbać o serce oraz pozostałe narządy wewnętrzne. Pomaga także w walce z drobnoustrojami, które atakują organizm ludzki ze zdwojoną mocą, gdy ten wystawiony jest na czynniki stresogenne.

Ruch to zdrowie

Niby każdy z nas o tym wie. Tymczasem nawet niewielkie dystanse pokonujemy samochodem. Wybieramy windę zamiast schodów. W pracy wciąż siedzimy przed szklanym ekranem monitora. A gdyby tak każdy inspektor bhp zrobił przynajmniej raz dziennie obchód całego budynku? Zarówno dla zdrowia, jak i sprawowania pieczy nad firmą. Świat byłby od razu nieco lżejszy.

Równowaga to ważna sprawa

Wszystkie powyższe aspekty mogą nie okazać się przydatne, gdy będziemy zapominać o jednej bardzo istotnej kwestii. Otóż w walce z negatywnymi skutkami stresu kluczowe okazuje się zachowywanie zdrowego balansu pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. A zatem drodzy inspektorzy bhp, nie stawiajcie rodziny i znajomych na drugim planie. Znajdujcie dla nich czas w swoim napiętym grafiku zajęć. Doba każdego z nas ma aż 24 godziny. Czy tak ciężko jest wygospodarować w niej kwadrans zarezerwowany tylko dla bliskich?

dress code inspektora BHP

6 czerwca 2018
by inspektor
0 comments

Dress code inspektora bhp

Bardzo dużo mówi się i pisze o bezpieczeństwie w pracy. Mało jest jednak materiałów, które poruszają zagadnienia związane z ubiorem samego inspektora. Jesteście ciekawi, jak powinien prezentować się ów pracownik? A może piastujecie takie stanowisko i nie jesteście pewni, jak powinniście wyglądać?

Mniej znaczy lepiej

Chyba nie ma osoby, która celowo chce wyglądać źle i nieprofesjonalnie. Co najwyżej może to wynikać z braku gustu, czy poczucia smaku. Dlatego poniżej garść wskazówek.

Po pierwsze warto zacząć od tego, aby wyglądać czysto i schludnie. Świeże ubranie, wyprasowana koszula, wypastowane buty to podstawa. Nie warto eksperymentować z ilością wzorów i kolorów. Warto za to postawić na klasykę. W tym przypadku sprawdza się zasada, iż mniej oznacza zdecydowanie lepiej.

Po drugie dobrze jest postawić na jakość. Skórzana teczka, która pomieści wszystkie dokumenty, może być nie tylko praktycznym gadżetem, ale także stylowym dodatkiem. Buty można mieć jedne. Ważne, aby były świetnej jakości.

Po trzecie należy pamiętać o swoim otoczeniu. Jeżeli inspektor bhp na co dzień ma do czynienia z osobami, które chodzą w garniturach, dobrym rozwiązaniem jest dopasowanie się do nich. Jeżeli współpracownicy wybierają stylowe koszule, wówczas można pozwolić sobie na takie rozwiązanie. Przede wszystkim warto jednak wykluczyć ze swojej służbowej garderoby klapki i krótkie spodenki. Te sprawdzą się na urlopie, czy weekendowym spotkaniu z rodziną lub znajomymi.

BHP

10 maja 2018
by inspektor
0 comments

Kiedy firma może uchodzić za bezpieczną, czyli o tym, jak być za pan brat z inspektorem bhp?

Komfortowe i przyjazne miejsce pracy to marzenie niejednego przedsiębiorcy, a także pracownika. Co, poza codzienną dawką świeżo zmielonej kawy, może zaoferować pracodawca, aby marzenia obu stron się spełniły?

Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu

Na początek warto zadbać o właściwego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy. Co to oznacza? Chodzi o taką osobę, która z jednej strony posiada wiedzę, a z drugiej potrafi się nią w ciekawy sposób dzielić. Niech rękę podniesie ten, kto nigdy nie był na nudnym szkoleniu bhp. Niestety, w większości firm, one właśnie tak wyglądają. A przecież można przeprowadzić je w zupełnie inny sposób. Zamiast nudnego omawiania, może warto pokazać pracownikom, gdzie umiejscowione są główne wyłączniki prądu i gazu. Przedstawienie i wskazanie osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie to kolejny krok, który kiedyś może pomóc w uratowaniu ludzkiego życia, bądź zdrowia. Szkoda, że tak mało inspektorów bhp pamięta o tym, jak bezcenna jest ich praca.

Lepszy przykład, aniżeli wykład

Kolejny krok, który może poczynić pracodawca, aby uczynić swoją firmę bardziej bezpieczną, to dawanie wzorowego przykładu. Certyfikat z udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy to tylko początek mnóstwa możliwości. Ergonomiczne meble może nie są najtańszym wyborem, ale z pewnością ich zakup pokazuje, czyje dobro jest na pierwszym miejscu w danej organizacji.