panelarrow

Inspektor BHP

Praca w BHP

czy inspektor BHP może być bezrobotny

5 marca 2018
by inspektor
0 comments

Czy inspektor bhp może być bezrobotny?

Praca na stanowisku, którego głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy to zajęcie niezwykle ważne. Czy jednak w praktyce może się zdarzyć, że osoby, które posiadają takie kwalifikacje, pozostaję długotrwale bezrobotne?

Odpowiedź na potrzeby rynku

Rozwój gospodarki, zarówno tej europejskiej, jak i światowej sprawia, że niemalże nieustannie powstają nowe fabryki i olbrzymie koncerny. Istnieje także spory odsetek firm, które wciąż się rozrastają oraz inwestują kapitał w olbrzymie parki maszynowe. Wiąże się to z zatrudnianiem nowych pracowników. To z kolei przyczynia się do tego, iż pojawia się wakat dla inspektora bhp.

Obowiązek prawny, a bezpieczeństwo

Jak wiadomo, każdy przedsiębiorca, który zatrudnia do 600 pracowników, jest zobligowany przez prawo do stworzenia jedno lub wieloosobowego zespołu, którego zadaniem będzie czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Litera prawa nakazuje wzrost liczby inspektorów bhp proporcjonalnie do zwiększania liczby zatrudnionych.

Etatowiec, a outsourcing

Jak zatem widać, właściciele dużych przedsiębiorstw są niejako zmuszeni przez prawo do tworzenia miejsc pracy dla specjalistów z zakresu bhp. A co z mniejszymi firmami? One bardzo często korzystają z usług firm zewnętrznych, co wiąże się ze sporymi oszczędnościami.

Reasumując, inspektor bhp może być pracownikiem etatowym w dużej fabryce lub pracować na własny rachunek, czyli prowadząc działalność gospodarczą. Jedno jest jednak pewne, przedsiębiorcy będą stale korzystać z tego rodzaju usług. Co za tym idzie, osoby o tychże kwalifikacjach mogą liczyć na zatrudnienie.

dlaczego pracę trudniej znaleźć w centrach dużych miast

9 lutego 2018
by inspektor
2 Comments

Dlaczego pracę trudniej znaleźć w centrach dużych miast?

Mówi się, że to właśnie największe metropolie oferują pracę. Z jednej strony faktycznie tak jest. Istnieją jednak pewne zawody i profesje, które zatrudnienia szukają poza centrami miast. Dlaczego tak się dzieje? I właściwie czemu znalazł się wśród nich inspektor BHP? Odpowiedzi na te pytania, znajdują się poniżej.

Ukierunkowane centrum

Obserwując największe miasta w naszym kraju, można wysnuć pewien powtarzający się schemat. Otóż z reguły w centrum każdej metropolii zlokalizowana jest baza turystyczno-usługowa. Na obrzeżach natomiast królują tereny o charakterze rolniczym, czy przemysłowym. Jaki jest tego powód? Po pierwsze chodzi o przestrzenne zagospodarowanie przestrzeni. Po drugie o pieniądze. Tereny zlokalizowane w centrum są przeważnie dedykowane pod inwestycje mieszkaniowe. Z kolei te z dala od śródmieścia są sporo tańsze i dużo częściej powstają na nich olbrzymie fabryki, czy zakłady przemysłowe.

Potężne gmachy fabryk

Inspektor BHP to stanowisko pracy, które jest dedykowane właśnie dużym zakładom przemysłowym. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca, który zatrudnia minimum 600 osób, jest zobligowany do utworzenia tegoż stanowiska. Nic więc dziwnego, że cała służba BHP poszukuje zatrudnienia właśnie w takich miejscach. Wszystkie mniejsze firmy mogą, aczkolwiek nie muszą mieć inspektora w pełnym wymiarze czasu pracy. To właśnie dlatego centrum miasta jest miejscem, w którym specjaliście BHP zdecydowanie trudniej znaleźć pracę aniżeli na jego obrzeżach i dzielnicach przemysłowych.

czy zarobki są adekwatne do stopnia ponoszonej odpowiedzialności

30 stycznia 2018
by inspektor
0 comments

Czy zarobki są adekwatne do stopnia ponoszonej odpowiedzialności?

Są pewne profesje, w których praca obarczona jest olbrzymim stopniem odpowiedzialności. Dlaczego? Ponieważ podejmowane decyzje mają wpływ na cudze zdrowie, a nawet życie. Oczywiście w takiej sytuacji, jako pierwszy na myśl przychodzi lekarz. A jak jest w przypadku inspektora BHP? Jaki stopień odpowiedzialności ponosi? Wreszcie, czy ma to odzwierciedlenie w osiąganych dochodach? O tym poniżej.

Działania oparte na Kodeksie Pracy

Praca każdego inspektora BHP oparta jest w całości na Kodeksie Pracy. W artykule 237 znaleźć można zarówno uprawnienia, jak i zakres działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Z powyższych paragrafów jasno wynika, że każdy inspektor ma za zadanie dbać o zdrowie oraz życie osób, które są zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. W przypadku popełnienia jakichkolwiek uchybień przez zakład pracy, cała odpowiedzialność spada na osobę sprawującą tę właśnie funkcję. Czy słusznie?

Okazuje się, że tak. Otóż każdy inspektor BHP jest szkolony w taki sposób, aby móc zapobiegać wielu nieszczęśliwym sytuacjom, czy wypadkom. Niejednokrotnie osoba taka jest w stanie przewidzieć, do czego może doprowadzić dane zachowanie. Nieco inaczej jest w przypadku np. pracowników linii produkcyjnych. Ci, skoncentrowani i w pełni skupieni na wykonywanej pracy, nie zauważają czyhających zagrożeń.

Odpowiedzialność versus wynagrodzenie

Na koniec najważniejsza kwestia, czyli wysokość pensji pracowników BHP. Czy jest ona wprost proporcjonalna do ponoszonej odpowiedzialności? Kwestie te można porównać do pracy służby zdrowia. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Dlatego nie ma takich pieniędzy, które można przekazać osobom ratującym cudze życie.

Dla firmy pracownik linii produkcyjnej może być jedną z wielu zatrudnionych osób. Jednak w domu jest on często głową rodziny, jedynym żywicielem, ukochanym mężem, cudownym tatą, wspaniałym synem, czy wnukiem. Dlatego jego bezcenne zdrowie i życie spoczywa w rękach inspektora BHP.

ile wynosi pensja inspektora BHP

29 stycznia 2018
by inspektor
0 comments

Ile wynosi pensja na stanowisku inspektora BHP?

Ukończone studia wyższe, kilkuletni staż pracy, branie odpowiedzialności za cudze zdrowie, a nawet życie. Ile w takim razie może wynosić pensja na jednym z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk w wielu firmach? Szczegóły poniżej.

Zarobki niewiele mniejsze niż średnia w kraju

Dane za rok 2017 wskazują, że Polacy osiągnęli średnie zarobki na poziomie 4 500 zł brutto, co w praktyce oznaczało nieco ponad 3 200 zł netto dla etatowców. Z kolei te same dane informują, że mediana dla inspektora BHP wynosi 4 000 zł brutto. Kwota, którą pracownik otrzymuje po odliczeniu składek, wynosi niespełna 3 000 zł.

Dodatkowo

Prawie połowa osób, które wykonują ten zawód, dostała od pracodawcy telefon służbowy. Aż 35% ma do dyspozycji firmowego laptopa. Z kolei 21% regularnie korzysta z siłowni na koszt pracodawcy. Dodatkowo ¼ inspektorów BHP ma zapewnioną prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie. Wreszcie nieco ponad 20% zatrudnionych korzysta z różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Warto także podkreślić, że 12% inspektorów otrzymuje regularnie comiesięczną premię.

Czy wiesz, że…

Zawód, który do tej pory był jednoznacznie kojarzony z mężczyznami, podbija serca kobiet. W ubiegłym roku aż 44% wszystkich inspektorów BHP stanowiła płeć piękna. Zdecydowana większość z nich (94%) jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Biorąc pod uwagę średnią zarobków, dla przedsiębiorcy jest to koszt rzędu około 5 000 zł miesięcznie.

 

praca inspektora BHP

2 stycznia 2018
by inspektor
0 comments

Kilka słów o codziennej pracy inspektora bhp

Dla wielu z nas praca inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy kojarzy się głównie z biurem i stertą dokumentacji. Czy takie wyobrażenie jest faktycznie zgodne z rzeczywistością? O tym poniżej.

Niezwykły zawód

Już na wstępie warto zaznaczyć, że jest to praca, która ma za zadanie przede wszystkim dbanie o zdrowie i życie innych ludzi. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 100 osób, jest zobligowany do zatrudnienia na pełen etat przynajmniej jednego inspektora bhp. Jeżeli liczba pracowników sięgnie 600, wówczas jeden inspektor to już za mało. Wynika to z kodeksu pracy.

8 godzin pracy to za mało

W przypadku tego zawodu bardzo często okazuje się, że standardowy etat to za mało. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, które pracują w systemie kilku zmianowym. W przypadku awarii lub wypadku, inspektor zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia się w firmie. A co poza tym?

Ogólnie rzecz biorąc, służby bhp pełnią funkcje doradcze i kontrolne. W pierwszym przypadku chodzi m.in. o wspólne przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, która obowiązuje na terenie zakładu pracy i ma związek z bezpieczeństwem pracy. Ponadto wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób. Z kolei aspekt kontrolny to chociażby niezwłoczne wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób trzecich.

praca inspektora BHP w praktyce

29 grudnia 2017
by inspektor
0 comments

Praca inspektora BHP w praktyce

Zdobyty tytuł zawodowy lub wykształcenie średnie i przynajmniej 4 lata zdobywanej praktyki to początek drogi zawodowej inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteście ciekawi, jak wygląda to zajęcie w praktyce? Zapraszam do lektury.

Praca biurowa

Profesja ta charakteryzuje się biurowym systemem sprawowania obowiązków. W praktyce oznacza to 8 godzin w danym przedsiębiorstwie. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których pracownik sprawujący tę funkcję musi się zjawić w firmie najszybciej, jak to tylko możliwe. Dotyczy to ekstremalnych sytuacji, gdy wydarzy się coś niepokojącego w zakładzie lud dojdzie do jakiegoś wypadku.

Warto podkreślić, że stanowisko to jest również sprawowane przez osoby z tytułem magistra. Wówczas wystarczą zaledwie 2 lata stażu pracy, by móc cieszyć się tytułem.

Poziom wynagrodzenia

Zarobki na powyższym stanowisku są oczywiście zależne od kilku czynników. Przede wszystkim od stażu praktycznego i zdobytych umiejętności. Dodatkowo wpływa na nie wielkość firmy oraz jej lokalizacja. Jednak zgodnie z raportem opracowanym przez Sedlak&Sedlak średnia wartość wynosi około 4 tysiące złotych brutto. Czy jest to dużo? Biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz fakt, iż inspektor BHP odpowiada za zdrowie (a niekiedy nawet życie) osób zatrudnionych w zakładzie pracy, jest to zdecydowanie za mało.

Inspektor BHP zawód nowej ery

27 grudnia 2017
by inspektor
0 comments

Bezpieczeństwo i higiena w pracy, czyli zawód nowej ery

Jeszcze kilkanaście lat temu, temat dotyczący przestrzegania zasad bhp w zakładach pracy był obcy wielu przedsiębiorcom. Potrzebnych było kilka nieszczęśliwych wypadków, aby zauważono skalę problemu. W związku z tym powstał też jeden ze stosunkowo nowych zawodów, czyli inspektor bhp.

Pracownicy na pierwszym miejscu

Jak to dobrze, że zarządzający i właściciele firm, a zwłaszcza olbrzymich zakładów produkcyjnych, zdali sobie sprawę z tego, że należy chronić i dbać o zdrowie i życie zatrudnianych osób. Dzięki temu są oni bardziej bezpieczni, a co za tym idzie zdecydowanie bardziej efektywni. Wykonywane przez nich codzienne obowiązki już nie napawają ich strachem, bo wiedzą, że jest ktoś, kto czuwa, by nie stało im się nic złego. A tym kimś jest właśnie inspektor bhp. Poza zapewnieniem komfortu pracy, osoba ta dba również o jej higienę. W praktyce oznacza to m.in. czuwanie nad niezbędną ilością w przerwach od wykonywanej pracy. Dotyczy to także osób, które wykonują swoje obowiązki służbowe w systemie dwu lub nawet trzyzmianowym.

Inspektor bhp zajmuje się także współtworzeniem dokumentacji firmowej, która jasno i precyzyjnie określa zasady bezpiecznej pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. Ponadto czuwa także nad sprawnym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń, z którymi na co dzień pracują zatrudnieni etatowcy. W jego gestii jest także wdrażanie w firmie przepisów przeciwpożarowych.

praca spacjalista bhp

30 października 2017
by inspektor
0 comments

Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora BHP

Za jakie zadania odpowiedzialna jest osoba, która pełni funkcję Inspektora ds. BHP? Co należy do zakresu obowiązków pracownika na tym stanowisku? Jakie stawiane są wymagania przed kandydatem, który ubiega się o pracę w tym zawodzie?

Główną odpowiedzialnością, jaka spoczywa na Specjaliście BHP, jest prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w pracy. Inspektor ma za zadanie egzekwować przestrzeganie przepisów i zasad BHP. W razie zauważenia konkretnych zagrożeń, zobligowany jest do przekazania stosownej informacji pracodawcy o zagrożeniach zawodowych, a także o wnioskach jakie mu się nasunęły w kwestii zlikwidowania tych zagrożeń.

Zajmuje się również sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji zgodnej z regulacjami prawnymi. Sporządza dokumentację powypadkową. Do zakresu jego obowiązków należy także organizowanie i przeprowadzanie stosownych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Większość ofert pracy na stanowisko Inspektora BHP przedstawia następujące wymagania: wyższe wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe – najlepiej kilkuletnie, bardzo dobrą znajomość przepisów BHP oraz PPOŻ, umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.

Najłatwiej znaleźć pracę kandydatom, którzy posiadają wiele lat doświadczenia, zdobytego w firmie działającej w takiej samej branży, w której ubiegają się o angaż.

 

szkolenia BHP

1 marca 2017
by inspektor
2 Comments

Jak prowadzić szkolenia BHP?

W każdym zakładzie pracy zatrudnieni są pracownicy. Każdy czynnik ludzki narażony jest na możliwość nieszczęśliwego wypadku, podczas wykonywania pracy. Inspektor BHP jest od tego, żeby wyedukować pracowników w jaki sposób powinni wykonywać swoje codzienne obowiązki, żeby to ryzyko zminimalizować. Nie da się przecież całkowicie ustrzec przed niefortunnymi sytuacjami, ale jesteśmy w stanie naszym mądrym działaniem, w dużym stopniu się przed nimi uchronić.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy, powinny być przekazane zatem w sposób jasny i klarowny. Dlatego poza ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, osoba pełniąca funkcję Specjalisty ds. BHP, powinna cechować się wysokim poziomem komunikatywności. Wiadomo przecież, że tę samą informację można przekazać co najmniej na dwa różne sposoby, dlatego warto wybrać ten mniej skomplikowany.

Najlepsi Szkoleniowcy BHP, przekazują informacje w sposób obrazowy. Świetnym sposobem jest również angażowanie uczestników szkolenia w scenki sytuacyjne. Kiedy zaaranżujemy wypadek w miejscu pracy, wzbudzimy emocje, a to jest jeden z najlepszych sposobów na zapamiętanie przekazanej w takich okolicznościach wiedzy.

Warto także z góry przekazać informację, że każdy uczestnik będzie brał udział w scenkach sytuacyjnych, żeby wszystkich skłonić do uważnego słuchania. Wiadomo przecież jak pracownicy podchodzą do tego typu szkoleń. Wielu traktuje to jako zło konieczne. Szkolenie BHP przeprowadzone w ciekawy i niestandardowy sposób sprawi, że wiedza zostanie przyswojona, a pracownicy będą mieli poczucie doskonale spędzonego czasu.

7 września 2012
by inspektor
0 comments

Nowy Inspektor BHP w Olsztynie

W tym tygodniu w naszej firmie miał się pojawić nowy inspektor bhp Olsztyn. Było to o tyle ważne wydarzenie, że nasza firma właśnie wprowadzała zintegrowany system zarządzania i specjalista od bhp musiał w tym uczestniczyć, a poprzedni niestety nie sprawdzał się na tym stanowisku. I dlatego zapadła decyzja, aby zatrudnić na stanowisko inspektor bhp Olsztyn kogoś lepiej przygotowanego, kto będzie znał przepisy prawne, będzie wiedział na czym polegają normy. Poprzedni miał klapki na oczach i dla niego liczyło się tylko bhp, tworzył jakieś bzdurne regulaminy i drukował schematy ewakuacji budynku. A teraz należało opracować rozwiązania systemowe łączące kilka dziedzin. Do tego zadania potrzebny był prawdziwy specjalista. Konkurs na stanowisko inspektor bhp Olsztyn wygrała młoda absolwentka zarządzania jakością specjalizująca się w sprawach dotyczących normalizacji, posiadała również certyfikaty ISO, więc powinna sobie poradzić. Już się nie mogłam doczekać tego jakie będzie miała pomysły.